C/C++

Định nghĩa C/C++ là gì?

C/C++C / C ++. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ C/C++ - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

C là một ngôn ngữ lập trình cấp cao được phát triển vào giữa những năm 1970. Ban đầu nó được sử dụng để viết các chương trình Unix, nhưng bây giờ được sử dụng cho các ứng dụng viết cho hầu hết các nền tảng có sẵn. So với hầu hết các ngôn ngữ trước đó, C là dễ đọc hơn, linh hoạt hơn (có thể được sử dụng cho một loạt các mục đích), và hiệu quả hơn việc sử dụng bộ nhớ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the C/C++? - Definition

C is a high-level programming language that was developed in the mid-1970s. It was originally used for writing Unix programs, but is now used to write applications for nearly every available platform. Compared to most previous languages, C is easier to read, more flexible (can be used for a wide variety of purposes), and more efficient at using memory.

Understanding the C/C++

Thuật ngữ liên quan

  • C#
  • Cable Management

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *