Clip Art

Định nghĩa Clip Art là gì?

Clip ArtClip nghệ thuật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clip Art - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Clip nghệ thuật là một bộ sưu tập các hình ảnh hoặc hình ảnh có thể được nhập khẩu vào một tài liệu hoặc một chương trình khác. Các hình ảnh có thể đồ họa hoặc raster hoặc đồ họa vector. phòng trưng bày nghệ thuật Clip nhiều chứa bất cứ nơi nào từ một vài hình ảnh đến hàng trăm hàng ngàn hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Clip Art? - Definition

Clip art is a collection of pictures or images that can be imported into a document or another program. The images may be either raster graphics or vector graphics. Clip art galleries many contain anywhere from a few images to hundreds of thousands of images.

Understanding the Clip Art

Thuật ngữ liên quan

  • Client-Server Model
  • Clipboard

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *