Compiler

Định nghĩa Compiler là gì?

Compilerbiên dịch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Compiler - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một trình biên dịch là một chương trình phần mềm biên dịch các file mã nguồn chương trình vào một chương trình thực thi. Nó được bao gồm như là một phần của IDE môi trường phát triển tích hợp với hầu hết các gói phần mềm lập trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Compiler? - Definition

A compiler is a software program that compiles program source code files into an executable program. It is included as part of the integrated development environment IDE with most programming software packages.

Understanding the Compiler

Thuật ngữ liên quan

  • Compile
  • Component

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *