Context-Aware Network (CAN)

Định nghĩa Context-Aware Network (CAN) là gì?

Context-Aware Network (CAN)Context-Aware Network (CAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Context-Aware Network (CAN) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Context-Aware Network (CAN)? - Definition

Understanding the Context-Aware Network (CAN)

Thuật ngữ liên quan

  • Semantic Web
  • Dumb Network
  • Context
  • Dumb Terminal
  • Smart Terminal
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *