Dark Mode

Định nghĩa Dark Mode là gì?

Dark Modechế độ Dark Mode. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dark Mode - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

chế độ tối là một lựa chọn phần mềm mà làm cho sẫm màu giao diện người dùng. Nó thay đổi hình nền ánh sáng để một màu tối và thay đổi văn bản từ đậm tới nhạt. Kết quả là một giao diện giả đảo ngược đó không phải là hoàn toàn ngược lại của "chế độ ánh sáng", nhưng có màu sắc chủ yếu là bóng tối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dark Mode? - Definition

Dark mode is a software option that makes the user interface darker. It changes light backgrounds to a dark color and changes text from dark to light. The result is a pseudo-inverted interface that isn't exactly the opposite of the "light mode," but has mostly dark colors.

Understanding the Dark Mode

Thuật ngữ liên quan

  • Daemon
  • DAS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *