DB-15

Định nghĩa DB-15 là gì?

DB-15DB-15. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DB-15 - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

DB-15 là một phần của thu nhỏ D-sub (D-sub) nối phích cắm và ổ cắm gia đình cho máy tính và thiết bị truyền thông. DB-15 chân được sắp xếp thành hàng hai, như một dòng Tám-pin trên một hàng bảy pin. Thuật ngữ này còn được gọi là đơn vị tập tin đính kèm giao diện (AUI) hay Digital-Intel-Xerox (DIX) kết nối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hai thường xuyên sử dụng DB-15 kết nối là:

What is the DB-15? - Definition

The DB-15 is part of the D-sub miniature (D-sub) connector plug and socket family for computer and communication devices. DB-15 pins are arranged in rows of two, as one eight-pin row above a seven-pin row. This term is also known as attachment unit interface (AUI) or Digital-Intel-Xerox (DIX) connectors.

Understanding the DB-15

Two frequently used DB-15 connectors are:

Thuật ngữ liên quan

  • Game Port
  • DB-9
  • DB-25
  • DB-50
  • DB-68
  • Video Graphics Array (VGA) Connector
  • Controller
  • Video Graphics Array (VGA)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *