Debugger

Định nghĩa Debugger là gì?

DebuggerDebugger. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Debugger - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Ngay cả những lập trình viên phần mềm có kinh nghiệm nhất thường không nhận được nó ngay trong lần thử đầu tiên của họ. Một số sai sót, thường được gọi là lỗi, có thể xảy ra trong các chương trình, khiến chúng không hoạt động như các lập trình viên mong đợi. Đôi khi các lỗi này là dễ dàng để sửa chữa, trong khi một số lỗi rất khó để theo dõi. Điều này đặc biệt đúng đối với các chương trình lớn mà bao gồm vài ngàn dòng mã.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Debugger? - Definition

Even the most experienced software programmers usually don't get it right on their first try. Certain errors, often called bugs, can occur in programs, causing them to not function as the programmer expected. Sometimes these errors are easy to fix, while some bugs are very difficult to trace. This is especially true for large programs that consist of several thousand lines of code.

Understanding the Debugger

Thuật ngữ liên quan

  • Debug
  • Default

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *