Desktop Publishing

Định nghĩa Desktop Publishing là gì?

Desktop PublishingDesktop Publishing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Desktop Publishing - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Khi các văn bản và hình ảnh được in, họ đang "công bố." Trước khi máy tính trở nên phổ biến, quá trình xuất bản cần ép in lớn sao chép và trang nhân đôi. Để in hình ảnh và lời nói trên cùng một trang, văn bản và đồ họa sẽ phải được in riêng, cắt ra, đặt trên một tờ đơn, ghi âm tại chỗ, sau đó sao chép và in ra. May mắn thay, các máy tính với giao diện người dùng đồ họa đã cho phép xuất ra desktop, cho phép quá trình này được thực hiện bằng điện tử.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Desktop Publishing? - Definition

When documents and images are printed, they are "published." Before computers became commonplace, the publishing process required large print presses that copied and duplicated pages. In order to print images and words on the same page, the text and graphics would have to be printed separately, cut out, placed on a single sheet, taped in place, then copied and printed. Fortunately, computers with graphical user interfaces have enabled desktop publishing, which allows this process to be done electronically.

Understanding the Desktop Publishing

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop Computer
  • Developer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *