DevOps

Định nghĩa DevOps là gì?

DevOpsDevOps. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DevOps - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

DevOps liên hợp gặt đập dòng chữ "phát triển" và "hoạt động". Nó bao gồm các nhà phát triển và hoạt động nhân sự IT trong một tổ chức.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DevOps? - Definition

DevOps combines the words "development" and "operations." It encompasses developers and IT operations personnel within an organization.

Understanding the DevOps

Thuật ngữ liên quan

  • Developer
  • DFS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *