Digital Video Broadcasting – Cable (DVB-C)

Định nghĩa Digital Video Broadcasting - Cable (DVB-C) là gì?

Digital Video Broadcasting - Cable (DVB-C)Digital Video Broadcasting - cáp (DVB-C). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Digital Video Broadcasting - Cable (DVB-C) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Digital Video Broadcasting cáp (DVB-C) đề cập một tiêu chuẩn phát sóng kỹ thuật số mà cáp như các phương tiện truyền dẫn. DVB-C là một trong những tiêu chuẩn DVB được sử dụng trong các tình huống khác nhau của truyền hình và truyền video. Các tiêu chuẩn DVB khác nhau liên quan đến các yêu cầu, hiệu suất và khả năng tiếp cận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương tiện truyền thông cáp là rất thành công trong việc cung cấp video chất lượng cao và các tính năng đa phương tiện mới nhất. Sợi quang là một loại phương tiện cáp tốc độ cao với băng thông hơn và video kỹ thuật số chất lượng cao hơn. Sợi quang cũng có những vấn đề ít với mất gói tin, cho phép chất lượng tốt nhất có thể. Đồng trục là phương tiện cáp thay thế; nó là chi phí có hiệu quả đối với các nhà cung cấp dịch vụ so với cáp quang và vẫn là một lựa chọn tốt nếu nhà cung cấp dịch vụ chỉ được tìm kiếm để cung cấp một mpeg-2 video kỹ thuật số chất lượng. Tuy nhiên, cáp quang là một lựa chọn tốt hơn khi cung cấp Internet, truyền hình và các dịch vụ điện thoại thông qua một phương tiện duy nhất. Phát triển trong video kỹ thuật số đã mang lại tính năng mới như quay video kỹ thuật số, video theo yêu cầu và video 3D. Những tính năng này đòi hỏi nhiều băng thông để cung cấp hiệu suất cần thiết và kinh nghiệm cho người dùng. hệ thống truyền dẫn DVB-C xem xét tất cả các yêu cầu kỹ thuật số tương tự và và được thiết kế để cung cấp các dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực này. DVB-C2 là phiên bản nâng cấp của DVB-C.

What is the Digital Video Broadcasting - Cable (DVB-C)? - Definition

Digital video broadcasting cable (DVB-C) refers a digital broadcast standard that cable as the transmission medium. DVB-C is one of the digital video broadcasting standards used in different scenarios of television and video transmission. The DVB standards vary in regards to requirements, performance and accessibility.

Understanding the Digital Video Broadcasting - Cable (DVB-C)

Cable media is very successful at delivering high-quality video and the latest multimedia features. Fiber optics is a type of high-speed cable medium with more bandwidth and higher quality digital video. Fiber optics also has fewer issues with packet loss, which allows the best quality possible. Coaxial is the alternate cable medium; it is cost effective for service providers compared to fiber optics and is still a good choice if the service provider is only looking to provide an mpeg-2 quality digital video. However, fiber optics is a better choice when providing Internet, TV and telephone services through a single medium. Development in digital video has brought new features like digital video recording, video on demand and 3D video. These features require more bandwidth to provide the required performance and experience to the user. DVB-C transmission systems consider all the analog and digital requirements and is designed to provide the best services in this regard. DVB-C2 is the upgraded version of DVB-C.

Thuật ngữ liên quan

  • Coaxial Cable
  • Digital Video (DV)
  • Cord Cutting
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor
  • Server Cage
  • Internet Radio Appliance

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *