DLC

Định nghĩa DLC là gì?

DLCDLC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DLC - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Viết tắt của "Content Downloadable." DLC đề cập đến nội dung bổ sung có thể được tải về trong một trò chơi video. Nó đã trở thành một tính năng phổ biến trong máy tính, giao diện điều khiển, và các trò chơi điện thoại di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the DLC? - Definition

Stands for "Downloadable Content." DLC refers to additional content that can be downloaded within a video game. It has become a common feature in PC, console, and mobile games.

Understanding the DLC

Thuật ngữ liên quan

  • DKIM
  • DLL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *