Dock

Định nghĩa Dock là gì?

Dockbến tàu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dock - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Dock là một tính năng của hệ điều hành Macintosh được giới thiệu với Mac OS X. Nó là một khay ảo của các biểu tượng mà cung cấp nhanh chóng, một cú nhấp chuột truy cập vào các chương trình và các tập tin thường được sử dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Dock? - Definition

The Dock is a feature of the Macintosh operating system that was introduced with Mac OS X. It is a virtual tray of icons that provides fast, one-click access to commonly used programs and files.

Understanding the Dock

Thuật ngữ liên quan

  • DNS Record
  • Docking Station

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *