Driver

Định nghĩa Driver là gì?

DriverNgười lái xe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Driver - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một tài xế, hoặc điều khiển thiết bị, là một chương trình phần mềm cho phép một thiết bị phần cứng cụ thể để làm việc với hệ điều hành của máy tính. Trình điều khiển có thể được yêu cầu cho các thành phần nội bộ, chẳng hạn như card video và ổ đĩa quang, cũng như thiết bị ngoại vi bên ngoài, chẳng hạn như máy in và màn hình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Driver? - Definition

A driver, or device driver, is a software program that enables a specific hardware device to work with a computer's operating system. Drivers may be required for internal components, such as video cards and optical media drives, as well as external peripherals, such as printers and monitors.

Understanding the Driver

Thuật ngữ liên quan

  • Drive-By Download
  • DRM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *