eBook

Định nghĩa eBook là gì?

eBooksách điện tử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ eBook - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

eBook (hoặc e-book) là viết tắt của "cuốn sách điện tử." Đó là một ấn phẩm kỹ thuật số có thể được đọc trên máy tính, e-reader, hoặc thiết bị điện tử khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the eBook? - Definition

eBook (or e-book) is short for "electronic book." It is a digital publication that can be read on a computer, e-reader, or other electronic device.

Understanding the eBook

Thuật ngữ liên quan

  • E-reader
  • ECC

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *