Hairpin

Định nghĩa Hairpin là gì?

HairpinKẹp tóc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hairpin - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các kẹp tóc dài xuất phát từ hình dạng của kẹp tóc của một người phụ nữ, trong đó tăng gấp đôi trở lại trên chính nó, tạo ra hai "chân". Trong điện thoại, một cuộc gọi duy nhất có thể được biến thành một cuộc gọi hai chân. Hai chân giao nhau ở số điện thoại đích. Các trận lượt đi là cuộc gọi từ số nguồn với số điểm đến, trong khi thứ hai là cuộc gọi chuyển hướng trở lại từ số gọi. Các kẹp tóc dài cũng được sau đó được sử dụng trong các mạng dữ liệu kỹ thuật số để biểu thị tính năng có sẵn trong một số bản dịch địa chỉ mạng (NAT) nơi có hơn một máy chủ được đặt phía sau một NAT. Mỗi máy chủ được gán một địa chỉ bên ngoài chắc chắn và cổng của NAT.

What is the Hairpin? - Definition

Understanding the Hairpin

The term hairpin comes from the shape of a woman's hairpin, which doubles back over itself, creating two "legs." In telephony, a single call may be turned into a two-legged call. The two legs intersect at the destination number. The first leg is the call from the source number to the destination number, while the second is the call redirected back from the called number. The term hairpin was also later used in digital data networks to denote an existing feature in some network address translations (NATs) where more than one host is placed behind an NAT. Each host is assigned a certain external address and port by the NAT.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Telephony (IP Telephony)
  • Network Address Translation (NAT)
  • Internet Telephony
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *