High Sierra

Định nghĩa High Sierra là gì?

High SierraHigh Sierra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ High Sierra - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

High Sierra là tên gọi chung của hệ điều hành MacOS 10.13. Đây là phiên bản thứ 14 của hệ điều hành máy tính để bàn của Apple, và sau Sierra, hệ điều hành MacOS 10.12. Apple phát hành hệ điều hành MacOS High Sierra vào ngày 25 Tháng Chín năm 2017.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the High Sierra? - Definition

High Sierra is the common name of macOS 10.13. It is the 14th version of Apple's desktop operating system, and follows Sierra, macOS 10.12. Apple released macOS High Sierra on September 25, 2017.

Understanding the High Sierra

Thuật ngữ liên quan

  • Hibernate
  • High-Level Language

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *