iOS

Định nghĩa iOS là gì?

iOSiOS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ iOS - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

iOS là một hệ điều hành điện thoại di động được phát triển bởi Apple. Ban đầu nó được đặt tên là iPhone OS, nhưng được đổi tên thành iOS trong tháng Sáu, 2009. iOS hiện chạy trên iPhone, iPod touch, và iPad.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the iOS? - Definition

iOS is a mobile operating system developed by Apple. It was originally named the iPhone OS, but was renamed to the iOS in June, 2009. The iOS currently runs on the iPhone, iPod touch, and iPad.

Understanding the iOS

Thuật ngữ liên quan

  • IOPS
  • IP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *