Java

Định nghĩa Java là gì?

JavaJava. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Java là một ngôn ngữ lập trình cấp cao được phát triển bởi Sun Microsystems. Nó được thiết kế để phát triển các chương trình cho các hộp set-top box và các thiết bị cầm tay, nhưng sau đó đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc tạo ra các ứng dụng web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Java? - Definition

Java is a high-level programming language developed by Sun Microsystems. It was originally designed for developing programs for set-top boxes and handheld devices, but later became a popular choice for creating web applications.

Understanding the Java

Thuật ngữ liên quan

  • IVR
  • JavaScript

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *