JPEG

Định nghĩa JPEG là gì?

JPEGJPEG. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JPEG - một thuật ngữ thuộc nhóm File Formats - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Viết tắt của "Joint Photographic Experts Group." JPEG là một định dạng tập tin hình ảnh phổ biến. Nó thường được sử dụng bởi máy ảnh kỹ thuật số để lưu trữ hình ảnh vì nó hỗ trợ 224 hoặc 16.777.216 màu sắc. Định dạng cũng hỗ trợ các mức độ khác nhau của nén, mà làm cho nó lý tưởng cho đồ họa web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the JPEG? - Definition

Stands for "Joint Photographic Experts Group." JPEG is a popular image file format. It is commonly used by digital cameras to store photos since it supports 224 or 16,777,216 colors. The format also supports varying levels of compression, which makes it ideal for web graphics.

Understanding the JPEG

Thuật ngữ liên quan

  • Joystick
  • jQuery

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *