JVM

Định nghĩa JVM là gì?

JVMJVM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JVM - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Java Virtual Machine." Một JVM là một cỗ máy dựa trên phần mềm chạy chương trình Java. Nó có thể được cài đặt trên các hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows, OS X, và Linux. JVM cho phép ứng dụng Java chạy trên hầu hết các máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the JVM? - Definition

Stands for "Java Virtual Machine." A JVM is a software-based machine that runs Java programs. It can be installed on several different operating systems, including Windows, OS X, and Linux. JVMs allow Java apps to run on almost any computer.

Understanding the JVM

Thuật ngữ liên quan

  • Jumper
  • Kbps

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *