KDE

Định nghĩa KDE là gì?

KDEKDE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ KDE - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của "K Môi trường Desktop." KDE là một môi trường máy tính để bàn hiện đại cho các hệ thống Unix. Đây là một dự án phần mềm miễn phí được phát triển bởi hàng trăm lập trình viên phần mềm trên toàn thế giới. Cả hai mã nguồn KDE và bản thân phần mềm được thực hiện miễn phí cho cộng đồng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the KDE? - Definition

Stands for "K Desktop Environment." KDE is a contemporary desktop environment for Unix systems. It is a Free Software project developed by hundreds of software programmers across the world. Both the KDE source code and the software itself are made freely available to the public.

Understanding the KDE

Thuật ngữ liên quan

  • Kbps
  • Kernel

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *