Lion

Định nghĩa Lion là gì?

Lionsư tử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lion - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Sư tử là một tên khác cho Mac OS X 10.7, phiên bản thứ tám của hệ điều hành máy tính để bàn của Apple. Nó được phát hành vào ngày 20 Tháng Bảy năm 2011, gần hai năm sau khi Mac OS X 10.6 Snow Leopard và trước khi phát hành Mac OS X 10.8 Mountain Lion. Lion là phiên bản đầu tiên của Mac OS X sẽ được phát hành trên Mac App Store và không được bán trên một đĩa DVD như các phiên bản trước của hệ điều hành.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Lion? - Definition

Lion is another name for Mac OS X 10.7, the eighth version of Apple's desktop operating system. It was released on July 20, 2011, almost two years after Mac OS X 10.6 Snow Leopard and preceded the release of Mac OS X 10.8 Mountain Lion. Lion was the first version of Mac OS X to be released on the Mac App Store and was not sold on a DVD like previous versions of the operating system.

Understanding the Lion

Thuật ngữ liên quan

  • Linux
  • LISTSERV

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *