Logic Error

Định nghĩa Logic Error là gì?

Logic Errorlogic Lỗi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Logic Error - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một lỗi logic (hoặc lỗi logic) là một sai lầm trong mã nguồn của một chương trình mà kết quả trong hành vi không chính xác hoặc không mong muốn. Nó là một loại lỗi thời gian chạy mà có thể chỉ đơn giản là tạo ra sản lượng sai hoặc có thể gây ra một chương trình để sụp đổ trong khi chạy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Logic Error? - Definition

A logic error (or logical error) is a mistake in a program's source code that results in incorrect or unexpected behavior. It is a type of runtime error that may simply produce the wrong output or may cause a program to crash while running.

Understanding the Logic Error

Thuật ngữ liên quan

  • Log On
  • Logic Gate

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *