Logic Gate

Định nghĩa Logic Gate là gì?

Logic GateCổng logic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Logic Gate - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

cổng logic thực hiện chức năng logic cơ bản và là các khối xây dựng cơ bản của mạch tích hợp kỹ thuật số. Hầu hết các cổng logic có một đầu vào của hai giá trị nhị phân, và sản lượng một giá trị duy nhất của một 1 hoặc 0. Một số mạch có thể chỉ có một vài cổng logic, trong khi những người khác, chẳng hạn như bộ vi xử lý, có thể có hàng triệu trong số họ. Có bảy loại khác nhau của các cổng logic, được trình bày dưới đây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Logic Gate? - Definition

Logic gates perform basic logical functions and are the fundamental building blocks of digital integrated circuits. Most logic gates take an input of two binary values, and output a single value of a 1 or 0. Some circuits may have only a few logic gates, while others, such as microprocessors, may have millions of them. There are seven different types of logic gates, which are outlined below.

Understanding the Logic Gate

Thuật ngữ liên quan

  • Logic Error
  • Login

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *