Low-Level Language

Định nghĩa Low-Level Language là gì?

Low-Level LanguageLow-Level Ngôn ngữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Low-Level Language - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một ngôn ngữ ở mức độ thấp là một loại ngôn ngữ lập trình gồm những chỉ dẫn cơ bản được công nhận bởi một máy tính. Không giống như các ngôn ngữ cấp cao được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm, mã cấp thấp thường khó hiểu và không phải là người có thể đọc được. Hai loại phổ biến của ngôn ngữ lập trình cấp thấp là ngôn ngữ và ngôn ngữ máy lắp ráp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Low-Level Language? - Definition

A low-level language is a type of programming language that contains basic instructions recognized by a computer. Unlike high-level languages used by software developers, low-level code is often cryptic and not human-readable. Two common types of low-level programming languages are assembly language and machine language.

Understanding the Low-Level Language

Thuật ngữ liên quan

  • Lossy
  • LPI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *