LPI

Định nghĩa LPI là gì?

LPILPI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ LPI - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Là viết tắt của "Lines Per Inch." LPI được sử dụng để đo độ phân giải của hình ảnh in bằng ảnh bán sắc. Bởi vì hình ảnh bán sắc được in như một loạt các dấu chấm, các số LPI cao hơn, càng có nhiều dày đặc các dấu chấm có thể, dẫn đến một độ phân giải tốt hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the LPI? - Definition

Stands for "Lines Per Inch." LPI is used to measure the resolution of images printed in halftones. Because halftone images are printed as a series of dots, the higher the LPI number, the more dense the dots can be, resulting in a finer resolution.

Understanding the LPI

Thuật ngữ liên quan

  • Low-Level Language
  • LTE

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *