Macro

Định nghĩa Macro là gì?

MacroMacro. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Macro - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Macro có hai định nghĩa máy tính liên quan đến, cả hai đều liên quan đến việc làm cho kinh nghiệm máy tính của bạn hiệu quả hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Macro? - Definition

Macro has two computer-related definitions, both of which involve making your computer experience more efficient.

Understanding the Macro

Thuật ngữ liên quan

  • Macintosh
  • Mail Server

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *