Matrix

Định nghĩa Matrix là gì?

MatrixMatrix. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Matrix - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một ma trận là một mạng lưới sử dụng để lưu trữ hoặc hiển thị dữ liệu trong một định dạng cấu trúc. Nó thường được dùng đồng nghĩa với một bảng, trong đó có hàng ngang và cột dọc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Matrix? - Definition

A matrix is a grid used to store or display data in a structured format. It is often used synonymously with a table, which contains horizontal rows and vertical columns.

Understanding the Matrix

Thuật ngữ liên quan

  • Mashup
  • Mavericks

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *