Medium Dependent Interface (MDI)

Định nghĩa Medium Dependent Interface (MDI) là gì?

Medium Dependent Interface (MDI)Giao diện phụ thuộc Medium (MDI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Medium Dependent Interface (MDI) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Medium giao diện phụ thuộc (MDI) đề cập đến một kết nối cổng Ethernet được sử dụng với các thiết bị mạng kết nối (hub và switch) với các trung tâm khác và chuyển mà không cần dùng một cáp chéo hoặc null modem.Also gọi là một cổng MDI hoặc cổng uplink.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đây mảnh nhỏ của phần cứng kết nối trực tiếp các yếu tố điện và vật lý của một mạng. truyền dữ liệu sử dụng phương tiện truyền thông khác nhau để truyền dữ liệu, mỗi trong số đó cụ MDI theo một cách khác. Ví dụ:

What is the Medium Dependent Interface (MDI)? - Definition

Medium dependent interface (MDI) refers to an Ethernet port connection that is used to connect network devices (hubs and switches) with other hubs and switches without the use of a crossover cable or null modem.Also known as an MDI port or uplink port.

Understanding the Medium Dependent Interface (MDI)

This small piece of hardware directly connects the electrical and physical elements of a network. Data communication uses different media to transmit data, each of which implements MDI in a different way. For example:

Thuật ngữ liên quan

  • Medium Dependent Interface Crossover (MDIX)
  • Networking
  • Hub (Computing)
  • Switch
  • Network Interface Card (NIC)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *