Mojave

Định nghĩa Mojave là gì?

MojaveMojave. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mojave - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Mojave (phát âm là "mo-ha-vee") là tên của hệ điều hành MacOS 10.14, phiên bản thứ mười lăm của hệ điều hành MacOS (trước đây là OS X). Nó được phát hành vào ngày 24 Tháng Chín năm 2018 và sau hệ điều hành MacOS 10.13, còn được gọi là High Sierra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mojave? - Definition

Mojave (pronounced "mo-ha-vee") is the name of macOS 10.14, the fifteenth version of macOS (previously OS X). It was released on September 24th, 2018 and follows macOS 10.13, also known as High Sierra.

Understanding the Mojave

Thuật ngữ liên quan

  • Modifier Key
  • Molex Connector

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *