Motherboard

Định nghĩa Motherboard là gì?

MotherboardBo mạch chủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Motherboard - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các bo mạch chủ là bảng mạch chính của máy tính của bạn và cũng được biết đến như mainboard hoặc bảng logic. Nếu bạn đã từng mở máy tính của bạn, lớn nhất của mảnh silicon bạn thấy là các bo mạch chủ. Kèm theo bo mạch chủ, bạn sẽ tìm thấy CPU, ROM, khe cắm bộ nhớ RAM mở rộng, khe cắm PCI, và cổng USB. Nó cũng bao gồm bộ điều khiển cho các thiết bị như ổ cứng, ổ đĩa DVD, bàn phím, và chuột. Về cơ bản, các bo mạch chủ là điều làm cho tất cả mọi thứ trong cùng công việc máy tính của bạn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Motherboard? - Definition

The motherboard is the main circuit board of your computer and is also known as the mainboard or logic board. If you ever open your computer, the biggest piece of silicon you see is the motherboard. Attached to the motherboard, you'll find the CPU, ROM, memory RAM expansion slots, PCI slots, and USB ports. It also includes controllers for devices like the hard drive, DVD drive, keyboard, and mouse. Basically, the motherboard is what makes everything in your computer work together.

Understanding the Motherboard

Thuật ngữ liên quan

  • Moodle
  • Motion Tween

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *