Mount

Định nghĩa Mount là gì?

Mountnúi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mount - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Để cho một đĩa cứng hoặc phân vùng đĩa để có thể truy cập bởi một máy tính, nó trước tiên phải được gắn kết. Đây là một quá trình phần mềm "kích hoạt" các đĩa, mà làm cho các thư mục và tập tin trên có thể đọc được đĩa bằng máy tính. Nếu một ổ cứng được kết nối vật lý, nhưng chưa lắp ráp, máy tính sẽ không nhận ra nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mount? - Definition

In order for a hard disk or disk partition to be accessible by a computer, it must first be mounted. This is a software process that "activates" the disk, which makes the folders and files on the disk readable by the computer. If a hard drive is physically connected, but not mounted, the computer will not recognize it.

Understanding the Mount

Thuật ngữ liên quan

  • Motion Tween
  • Mountain Lion

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *