Mountain Lion

Định nghĩa Mountain Lion là gì?

Mountain LionSư tử núi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mountain Lion - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Mountain Lion là một tên khác cho Mac OS X 10.8, phiên bản thứ chín của hệ điều hành máy tính để bàn của Apple. Nó được phát hành vào ngày 25 tháng 7 năm 2012, gần như đúng một năm sau khi Mac OS X 10.7 Lion. Giống như Snow Leopard, Mountain Lion không phải là một bản cập nhật lớn cho Mac OS. Thay vào đó, nó chủ yếu là một cập nhật hiệu suất và bao gồm một số lượng nhỏ các cải tiến để tích hợp thêm Mac OS X với iOS, hệ điều hành di động của Apple.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mountain Lion? - Definition

Mountain Lion is another name for Mac OS X 10.8, the ninth version of Apple's desktop operating system. It was released on July 25, 2012, almost exactly one year after Mac OS X 10.7 Lion. Like Snow Leopard, Mountain Lion was not a major update to the Mac OS. Instead, it was primarily a performance update and included a small number of enhancements to further integrate Mac OS X with iOS, Apple's mobile operating system.

Understanding the Mountain Lion

Thuật ngữ liên quan

  • Mount
  • Mouse

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *