Office

Định nghĩa Office là gì?

Officevăn phòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Office - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Microsoft Office là một bộ phần mềm được phát triển cho các hệ thống Windows và Macintosh. Nó có sẵn nó tái bản nhiều lần, mỗi trong số đó bao gồm nhiều ứng dụng. Tất cả các phiên bản Office bao gồm ba chương trình chuẩn, Word, Excel, và PowerPoint.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Office? - Definition

Microsoft Office is a productivity suite developed for Windows and Macintosh systems. It is available it several editions, each of which includes multiple applications. All Office editions include the three standard programs, Word, Excel, and PowerPoint.

Understanding the Office

Thuật ngữ liên quan

  • OEM
  • Offline

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *