Open Rights Group (ORG)

Định nghĩa Open Rights Group (ORG) là gì?

Open Rights Group (ORG)Mở Quyền Group (ORG). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Rights Group (ORG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tập đoàn mở Quyền (ORG) là một tổ chức quyền kỹ thuật số phi lợi nhuận được thành lập để bảo vệ sự riêng tư, đổi mới, tự do ngôn luận, quyền Internet tiêu dùng và sự sáng tạo. Được thành lập vào năm 2005, ORG có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Open Rights Group (ORG)? - Definition

The Open Rights Group (ORG) is a nonprofit digital rights organization that was formed to defend privacy, innovation, freedom of expression, consumer Internet rights and creativity. Founded in 2005, the ORG is based in the UK.

Understanding the Open Rights Group (ORG)

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Rights
  • Internet Privacy
  • Digital Rights Management (DRM)
  • Software Patent
  • Open Source
  • Open-Source Software (OSS)
  • Identity Management (ID Management)
  • Atom
  • Jini
  • JXTA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *