OpenGL

Định nghĩa OpenGL là gì?

OpenGLOpenGL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OpenGL - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

OpenGL, viết tắt của "Thư viện đồ họa Open," là một giao diện lập trình ứng dụng (API) được thiết kế để hiển thị 2D và 3D đồ họa. Nó cung cấp một tập hợp chung các lệnh có thể được sử dụng để quản lý đồ họa trong các ứng dụng khác nhau và trên nhiều nền tảng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the OpenGL? - Definition

OpenGL, short for "Open Graphics Library," is an application programming interface (API) designed for rendering 2D and 3D graphics. It provides a common set of commands that can be used to manage graphics in different applications and on multiple platforms.

Understanding the OpenGL

Thuật ngữ liên quan

  • OpenCL
  • Operating System

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *