Operating System Security (OS Security)

Định nghĩa Operating System Security (OS Security) là gì?

Operating System Security (OS Security)Hệ thống an ninh điều hành (OS Security). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Operating System Security (OS Security) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điều hành hệ thống an ninh (OS bảo mật) là quá trình đảm bảo tính toàn vẹn hệ điều hành, bảo mật và tính sẵn sàng. OS an ninh đề cập đến các bước quy định hoặc các biện pháp sử dụng để bảo vệ hệ điều hành từ các mối đe dọa, virus, worm, malware hay xâm nhập của hacker từ xa. OS an ninh bao gồm tất cả các kỹ thuật phòng ngừa kiểm soát, trong đó bảo vệ bất kỳ tài sản máy tính có khả năng bị đánh cắp, chỉnh sửa hoặc xóa nếu an ninh OS bị thỏa hiệp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

OS an ninh bao gồm nhiều kỹ thuật và phương pháp đảm bảo an toàn từ các mối đe dọa và tấn công khác nhau. OS an ninh cho phép các ứng dụng và các chương trình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và ngăn chặn sự can thiệp trái phép khác nhau. OS an ninh có thể được tiếp cận bằng nhiều cách, trong đó có tuân thủ những điều sau đây:

What is the Operating System Security (OS Security)? - Definition

Operating system security (OS security) is the process of ensuring OS integrity, confidentiality and availability. OS security refers to specified steps or measures used to protect the OS from threats, viruses, worms, malware or remote hacker intrusions. OS security encompasses all preventive-control techniques, which safeguard any computer assets capable of being stolen, edited or deleted if OS security is compromised.

Understanding the Operating System Security (OS Security)

OS security encompasses many different techniques and methods which ensure safety from threats and attacks. OS security allows different applications and programs to perform required tasks and stop unauthorized interference. OS security may be approached in many ways, including adherence to the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Worm
  • Malicious Software (Malware)
  • Hacker
  • Patch
  • Firewall
  • Operating System (OS)
  • COMPUter SECurity (COMPUSEC)
  • Hardening
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *