PC Demo

Định nghĩa PC Demo là gì?

PC DemoPC Demo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PC Demo - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bản demo PC là một bài thuyết trình đa phương tiện không tương tác, chủ yếu gồm các hình ảnh động 3-D kết hợp với 2-D và các hiệu ứng toàn màn hình, được thiết kế để chạy trên một máy tính để chứng minh và thể hiện lập trình, nghệ thuật và kỹ năng âm nhạc. Một hiển thị đã giới thiệu được tính trong thời gian thực để nó có thể được sử dụng để chứng minh sức mạnh tính toán của hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bản demo PC được thực hiện trong vòng một nghệ thuật máy tính, nét đẹp văn hóa cạnh tranh theo định hướng được gọi là demoscene, chuyên sản xuất các bản demo. Ngoài ra còn có demogroups, mà tạo ra trình diễn, trong đó có bản demo PC, để chứng minh khả năng của mình trong chương trình, âm nhạc, vẽ và mô hình 3-D. Trước khi compatibles IBM PC, tất cả các máy tính gia đình có phần cứng gần như giống hệt, làm cho đặc tính hiệu suất của họ đều giống nhau. Vì vậy, sự khác biệt giữa các cuộc biểu tình của các máy tính khác nhau đã được gán cho chương trình một mình. Một môi trường cạnh tranh đã được tạo ra, trong đó nhóm demoscene nổi lên, tạo ra hiệu ứng tuyệt vời như họ đã cố gắng làm tốt hơn với nhau. Với những tiến bộ phần cứng máy tính gần đây trong tốc độ xử lý của CPU, bộ xử lý card đồ họa video nhanh hơn và 3-D tăng tốc, với nhiều thách thức trong quá khứ đã được gỡ bỏ. Đáp lại, giới thiệu nhà văn hóa những nỗ lực của họ đối với làm đẹp, phong cách và tác phẩm nghệ thuật được thiết kế tốt. nhóm Tuy nhiên, demosceners cũ bị kinh hoàng và thành lập chỉ để chứng minh kỹ năng tạo bản demo sử dụng phần cứng hạn chế ở bản demo bên. Đây là cách demoscene hiện nổi lên, nơi các nghệ sĩ và các nhóm cá nhân cạnh tranh trong xuất sắc về kỹ thuật và nghệ thuật. Demo cho thấy, phòng trưng bày và chương trình truyền hình đều được sản xuất để khoe cả nhóm và sự sáng tạo cá nhân và chuyên môn kỹ thuật.

What is the PC Demo? - Definition

A PC demo is a non-interactive multimedia presentation, mostly composed of 3-D animations combined with 2-D and full-screen effects, designed to run on a PC to demonstrate and show off programming, artistic and musical skills. A displayed demo is computed in real time so that it can be used to demonstrate a system's computing power.

Understanding the PC Demo

A PC demo is made within a computer art, competition-oriented subculture known as the demoscene, which specializes in producing demos. There are also demogroups, which create demos, including PC demos, to demonstrate their abilities in programming, music, drawing and 3-D modeling. Before IBM PC compatibles, all home computers had nearly identical hardware, making their performance characteristics all the same. Therefore, differences among demonstrations of various computers were attributed to programming alone. A competitive environment was created in which demoscene groups emerged, creating amazing effects as they attempted to outperform each other. With recent computer hardware advances in the processing speed of CPUs, faster video graphics card processors and 3-D acceleration, many past challenges have been removed. In response, demo writers turned their efforts toward making beautiful, stylish and well-designed artwork. However, older demosceners were dismayed and formed groups just to demonstrate their skill at creating demos using limited hardware at demo parties. This is how the current demoscene emerged, where individual artists and groups compete in technical and artistic excellence. Demo shows, galleries and TV programs have all been produced to show off both group and individual creativity and technical expertise.

Thuật ngữ liên quan

  • 3-D Software
  • Demo Mode
  • Demoscene
  • Video Graphics Array (VGA)
  • Computer Animation
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *