Pentium III

Định nghĩa Pentium III là gì?

Pentium IIIPentium III. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pentium III - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mô hình Pentium III, được giới thiệu vào năm 1999, đại diện cho máy tính để bàn x86 32-bit của Intel và bộ vi xử lý di động phù hợp với thế hệ thứ sáu P6 vi kiến ​​trúc. Bộ xử lý Pentium III bao gồm SDRAM, cho phép truyền dữ liệu cực nhanh giữa bộ nhớ và bộ vi xử lý. Pentium III cũng là nhanh hơn so với người tiền nhiệm của nó, Pentium II, có tốc độ đồng hồ lên đến 1,4 GHz. Pentium III bao gồm 70 hướng dẫn máy tính mới cho phép 3-D vẽ, hình ảnh, video, nhận dạng giọng nói và các ứng dụng âm thanh để chạy nhanh hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ xử lý Pentium III được sản xuất từ ​​1999 đến 2003, với các biến thể tên mã Katmai, Coppermine, Coppermine T và Tualatin. tốc độ đồng hồ các biến thể dao động từ 450 MHz đến 1,4 GHz. hướng dẫn mới bộ vi xử lý của Pentium III được tối ưu hóa cho các ứng dụng đa phương tiện được gọi là MMX. Nó hỗ trợ các đơn vị dấu chấm động và tính toán số nguyên, mà thường cần thiết cho vẫn hay hình ảnh video phải được sửa đổi cho màn hình máy tính. Các hướng dẫn mới cũng được hỗ trợ hướng dẫn đơn nhiều dữ liệu (SIMD) hướng dẫn, cho phép một loại song song processing.Other Intel nhãn hiệu gắn liền với Pentium III là Celeron (đối với phiên bản cấp thấp) và Xeon (đối với phiên bản cao cấp).

What is the Pentium III? - Definition

The Pentium III model, introduced in 1999, represents Intel's 32-bit x86 desktop and mobile microprocessors in accordance with the sixth-generation P6 micro-architecture. The Pentium III processor included SDRAM, enabling incredibly fast data transfer between the memory and the microprocessor. Pentium III was also faster than its predecessor, the Pentium II, featuring clock speeds of up to 1.4 GHz. The Pentium III included 70 new computer instructions which allowed 3-D rendering, imaging, video streaming, speech recognition and audio applications to run more quickly.

Understanding the Pentium III

The Pentium III processor was produced from 1999 to 2003, with variants codenamed Katmai, Coppermine, Coppermine T and Tualatin. The variants’ clock speeds varied from 450 MHz to 1.4 GHz. The Pentium III processor’s new instructions were optimized for multimedia applications called MMX. It supported floating-point units and integer calculations, which are often required for still or video images to be modified for computer displays. The new instructions also supported single instruction multiple data (SIMD) instructions, which allowed a type of parallel processing.Other Intel brands associated with the Pentium III were Celeron (for low-end versions) and Xeon (for high-end versions).

Thuật ngữ liên quan

  • Personal Computer (PC)
  • Personal Supercomputer (PSC)
  • Microprocessor
  • Pentium
  • Pentium II (PII)
  • Katmai (Pentium III Core)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *