Plotter

Định nghĩa Plotter là gì?

Plotterngười âm mưu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Plotter - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một bản vẽ là một máy in được thiết kế để in đồ họa vector. Thay vì in chấm cá nhân trên giấy, vẽ vẽ đường liên tục. Điều này làm cho máy vẽ lý tưởng cho in bản thiết kế kiến ​​trúc, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ CAD khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Plotter? - Definition

A plotter is a printer designed for printing vector graphics. Instead of printing individual dots on the paper, plotters draw continuous lines. This makes plotters ideal for printing architectural blueprints, engineering designs, and other CAD drawings.

Understanding the Plotter

Thuật ngữ liên quan

  • Platform
  • Plug and Play

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *