PoE

Định nghĩa PoE là gì?

PoEPoE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PoE - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Power over Ethernet." PoE cung cấp dòng điện qua một kết nối Ethernet. Nó quyền hạn thiết bị điện tử thông qua Ethernet cáp mà không cần pin hoặc một ổ cắm trên tường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PoE? - Definition

Stands for "Power over Ethernet." PoE provides electrical current over an Ethernet connection. It powers electronic devices via Ethernet cabling without the need for batteries or a wall outlet.

Understanding the PoE

Thuật ngữ liên quan

  • Podcast
  • PON

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *