Power Supply

Định nghĩa Power Supply là gì?

Power SupplyNguồn cấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Power Supply - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nguồn cung cấp điện là một thành phần phần cứng mà cung cấp điện cho một thiết bị điện. Nó nhận được sức mạnh từ một ổ cắm điện và chuyển đổi dòng điện từ AC (điện xoay chiều) để DC (một chiều), đó là những gì máy tính đòi hỏi. Nó cũng điều chỉnh điện áp cho một lượng vừa đủ, cho phép máy tính chạy trơn tru mà không quá nóng. Sức mạnh cung cấp một phần không thể thiếu của bất kỳ máy tính và phải hoạt động một cách chính xác cho phần còn lại của các thành phần để làm việc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Power Supply? - Definition

A power supply is a hardware component that supplies power to an electrical device. It receives power from an electrical outlet and converts the current from AC (alternating current) to DC (direct current), which is what the computer requires. It also regulates the voltage to an adequate amount, which allows the computer to run smoothly without overheating. The power supply an integral part of any computer and must function correctly for the rest of the components to work.

Understanding the Power Supply

Thuật ngữ liên quan

  • Power Cycle
  • Power User

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *