Print Server

Định nghĩa Print Server là gì?

Print ServerMáy chủ in. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Print Server - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một máy chủ in là một thiết bị cho phép bạn chia sẻ máy in với nhiều máy tính. Nó có thể là một bộ chuyển đổi độc lập hoặc có thể được tích hợp trong một máy in hoặc một router. Khi được kích hoạt, các máy chủ in cho phép một máy in để kết nối với một mạng cục bộ chứ không phải là một máy tính duy nhất. Máy in sau đó có thể được truy cập bởi nhiều thiết bị (bao gồm cả máy tính Mac và Windows) như là một "máy in mạng."

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Print Server? - Definition

A print server is a device that allows you to share a printer with multiple computers. It may be a standalone adapter or may be integrated within a printer or a router. When activated, the print server allows a printer to connect to a local network rather than a single computer. The printer can then be accessed by multiple devices (including both Mac and Windows computers) as a "network printer."

Understanding the Print Server

Thuật ngữ liên quan

  • Primitive
  • Printer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *