Processor

Định nghĩa Processor là gì?

ProcessorBộ xử lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Processor - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một bộ xử lý, hoặc "bộ vi xử lý," là một con chip nhỏ mà cư trú trong máy tính và các thiết bị điện tử khác. công việc cơ bản của nó là để nhận được đầu vào và cung cấp các đầu ra thích hợp. Trong khi điều này có vẻ giống như một nhiệm vụ đơn giản, xử lý hiện đại có thể xử lý hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Processor? - Definition

A processor, or "microprocessor," is a small chip that resides in computers and other electronic devices. Its basic job is to receive input and provide the appropriate output. While this may seem like a simple task, modern processors can handle trillions of calculations per second.

Understanding the Processor

Thuật ngữ liên quan

  • Processing
  • Processor Core

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *