Processor Core

Định nghĩa Processor Core là gì?

Processor Corebộ xử lý Core. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Processor Core - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lõi bộ xử lý (hoặc đơn giản là “lõi”) là một bộ xử lý cá nhân trong một CPU. Nhiều máy tính hiện nay đều có bộ vi xử lý đa lõi, có nghĩa là CPU chứa nhiều hơn một lõi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Processor Core? - Definition

A processor core (or simply “core”) is an individual processor within a CPU. Many computers today have multi-core processors, meaning the CPU contains more than one core.

Understanding the Processor Core

Thuật ngữ liên quan

  • Processor
  • Program

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *