Projector

Định nghĩa Projector là gì?

Projectormáy chiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Projector - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Một máy chiếu là một thiết bị đầu ra rằng dự án một hình ảnh lên một bề mặt lớn, chẳng hạn như một màn hình trắng hoặc tường. Nó có thể được sử dụng để thay thế cho một màn hình hoặc truyền hình khi hiển thị video hoặc hình ảnh vào một nhóm lớn của người dân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Projector? - Definition

A projector is an output device that projects an image onto a large surface, such as a white screen or wall. It may be used an alternative to a monitor or television when showing video or images to a large group of people.

Understanding the Projector

Thuật ngữ liên quan

  • Progressive Scan
  • PROM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *