PS/2

Định nghĩa PS/2 là gì?

PS/2PS / 2. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PS/2 - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

PS / 2 là một loại cổng được sử dụng bởi các máy tính cũ để kết nối các thiết bị đầu vào như bàn phím và chuột. Cảng đã được giới thiệu với hệ thống cá nhân của IBM / 2 máy tính vào năm 1987 (được viết tắt là "PS / 2"). Trong những năm sau, cổng PS / 2 đã trở thành kết nối tiêu chuẩn cho bàn phím và chuột trong tất cả các máy tính tương thích IBM.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the PS/2? - Definition

PS/2 is a type of port used by older computers for connecting input devices such as keyboards and mice. The port was introduced with IBM's Personal System/2 computer in 1987 (which was abbreviated "PS/2"). In the following years, the PS/2 port became the standard connection for keyboards and mice in all IBM compatible computers.

Understanding the PS/2

Thuật ngữ liên quan

  • Proxy Server
  • Pseudocode

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *