Remote Backup Appliance

Định nghĩa Remote Backup Appliance là gì?

Remote Backup ApplianceThiết bị sao lưu từ xa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Remote Backup Appliance - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thiết bị sao lưu từ xa là một phần cứng, phần mềm và hỗ trợ mạng giải pháp đóng gói được thiết kế để lưu trữ, quản lý và cung cấp dịch vụ dữ liệu sao lưu qua Internet. Nó cung cấp các dịch vụ sao lưu doanh nghiệp với một bộ kết nối trực tiếp hoặc từ xa các máy tính, máy chủ và / hoặc các thiết bị khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chức năng thiết bị sao lưu từ xa giống như một thiết bị sao lưu điển hình nhưng có một cơ chế tiên tiến lưu trữ, từ xa / Internet tùy chọn kết nối, mã hóa dữ liệu, bảo mật dữ liệu và các giải pháp khắc phục thảm họa. phần mềm sao lưu tự nhiên của thiết bị quản lý dữ liệu và đồng bộ hoá thiết bị sao lưu.

What is the Remote Backup Appliance? - Definition

A remote backup appliance is a bundled hardware, software and network-enabled solution that is designed to store, manage and provide data backup services over the Internet. It provides enterprise backup services with a set of directly or remotely connected computers, servers and/or other devices.

Understanding the Remote Backup Appliance

A remote backup appliance functions like a typical backup device but has an advanced storage mechanism, remote/Internet connectivity option, data encryption, data security and disaster recovery solutions. The appliance's native backup software manages data and backup device syncing.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Backup
  • Remote Data Backup (ROBOs)
  • Remote Backup Software
  • Differential Incremental Backup
  • Remote Office/Branch Office Backup and Recovery
  • Backup and Recovery
  • Backup Storage
  • Universal Serial Bus (USB)
  • Memory Address
  • Alan Turing

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *