Remote Desktop

Định nghĩa Remote Desktop là gì?

Remote Desktopremote Desktop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Remote Desktop - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

công nghệ máy tính để bàn từ xa làm cho nó có thể xem màn hình máy tính khác trên máy tính của bạn. Điều này có nghĩa bạn có thể mở thư mục, file di chuyển, và các chương trình thậm chí chạy trên máy tính từ xa, ngay từ máy tính để bàn của riêng bạn. Cả hai hỗ trợ máy tính kết nối máy tính từ xa Windows và Macintosh, mặc dù họ sử dụng triển khai khác nhau.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Remote Desktop? - Definition

Remote desktop technology makes it possible to view another computer's desktop on your computer. This means you can open folders, move files, and even run programs on the remote computer, right from your own desktop. Both Windows and Macintosh computer support remote desktop connections, though they use different implementations.

Understanding the Remote Desktop

Thuật ngữ liên quan

  • Remote Access
  • Remote User

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *