Repeater

Định nghĩa Repeater là gì?

RepeaterRepeater. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Repeater - một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Một repeater là một thiết bị điện tử chuyển tiếp tín hiệu truyền đi. Nó nhận được một tín hiệu trên một tần số cụ thể, sau đó khuếch đại và phát lại nó. Bằng cách khuếch đại tín hiệu, một repeater làm tăng phạm vi truyền dẫn của tín hiệu ban đầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Repeater? - Definition

A repeater is an electronic device that relays a transmitted signal. It receives a signal on a specific frequency, then amplifies and rebroadcasts it. By amplifying the signal, a repeater increases the transmission range of the original signal.

Understanding the Repeater

Thuật ngữ liên quan

  • Rendering
  • Repository

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *